بیرون بر کارما

بهترین کیفیت با کارما

ایرانی

بیرون بر کارما
چلوکباب کوبیده
دو سیخ کباب ۱۵۰گرم
بیرون بر کارما
چلوکباب بناب کارما
کوبیده۲۰۰گرمی(گوشت گرم+دنبه+پیاز)+چلو۳۵۰گرم
بیرون بر کارما
چلوجوجه بدون استخوان

خوراک کباب ها

بیرون بر کارما
خوراک کوبیده ۲سیخ
دو سیخ ۷۵ گرمی که مجموع ۱۵۰ گرم
بیرون بر کارما
خوراک کباب بناب
تک سیخ ۲۰۰گرمی
بیرون بر کارما
خوراک جوجه
تک سیخ ۱۷۰گرمی
بیرون بر کارما
خوراک جوجه بدون استخوان
تک سیخ ۳۰۰ گرمی
بیرون بر کارما
خوراک کباب میکس
۱سیخ کوبیده ۱۰۰گرمی ۱سیخ جوجه ۱۵۰ گرمی

خورشت/خوراک

بیرون بر کارما
زرشک پلو با مرغ
زرشک پلو بامرغ ران مرغ ۳۰۰گرمی چلو ۳۵۰گرم
بیرون بر کارما
خوراک خورشت سبزی
خوراک خورشت سبزی ۳۰۰گرم خورشت
بیرون بر کارما
خوراک مرغ
۱عدد ران مرغ ۳۰۰گرمی

چلو / پلو

بیرون بر کارما
چلو هندی
وزن چلو ۳۰۰گرم

نوشیدنی

بیرون بر کارما
نوشابه کوکاکولا۳۰۰cc
بیرون بر کارما
نوشابه فانتا۳۰۰cc
بیرون بر کارما
نوشابه سون آپ۳۰۰cc
بیرون بر کارما
نوشابه قوطی کوکاکولا
بیرون بر کارما
نوشابه قوطی فانتا
بیرون بر کارما
نوشابه قوطی سون آپ
بیرون بر کارما
نوشابه کوکاکولا۱/۵
بیرون بر کارما
نوشابه فانتا۱/۵
بیرون بر کارما
نوشابه سون آپ۱/۵
مشاهده سبد خرید (0 قلم )